Novinky stránek

Jaké tituly na VŠ můžete získat? Podívejte se na podrobný přehled.

 
 
Obrázek: Administrátor SOKRATES
Jaké tituly na VŠ můžete získat? Podívejte se na podrobný přehled.
autor Administrátor SOKRATES - Thursday, 16. March 2017, 16.39
 

Níže naleznete přehledný výčet titulů, které můžete vystudovat na VŠ. ALE nejen to! Také zde naleznete jak správně oslovovat pedagogy na VŠ. 

Představme si situaci, kterou určitě zažil nejeden vysokoškolák, obzvláště v prváku. Potřebujete se na něco zeptat vyučujícího nebo mu napsat email, a právě zde narážíme na problém, jak vlastně pedagoga správně oslovit? Odpověď se zdá být celkem jednoduchá: podle nejvyššího titulu! Pojďme se tedy podívat jaké tituly můžeme získat na vysokých školách.

 

Bakalářský program

 • Titul: Bc./ Bc.A (absolvent uměleckého programu)
 • Oslovujeme: pane/ paní bakaláři/bakalářko
 • Délka studia: 3-4 roky
 • Další informace: Tento titul získá absolvent bakalářského studijního programu a píše se před jménem. Je zaměřen na přípravu k výkonu povolání nebo studia na navazujícím magisterském programu. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, do které patří i obhajoba bakalářské práce.

 

Navazující magisterský program

 • Titul: Ing./ Ing. arch.
 • Oslovujeme: pane/paní inženýre/inženýrko
 • Délka studia: 1-3 roky
 • Další informace:  Titul píšeme před jméno, získá jej student navazujícího magisterského studia, na oboru architektury se získává titul Ing. arch..Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí aplikování metod a na rozvinutí tvůrčích schopností. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

nebo

 • Titul: Mgr./ MgA (absolventi uměleckého programu)
 • Oslovujeme: pane/paní magistře/magistro
 • Délka studia: 1-3 roky
 • Další informace: Titul píšeme před jméno, výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí aplikování metod a na rozvinutí tvůrčích schopností. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventi mohou během svého studia udělat rigorózní zkoušku v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd, kde po úspěšném složení zkoušky získávají titul JUDr. (doktor práv), PhDr. (doktor filozofie), RNDr. (doktor přírodních věd), PharmDr. (doktor farmacie), ThDr. (doktor teologie). Oslovujeme pane/paní doktore/doktorko, píšeme před jméno. Setkat se můžeme i s titulem, který byl udělovaný v minulosti, a to s CSc. (kandidát věd).

 

Magisterský program

 • Titul: MUDr. (medicína), MUDDr. (zubní medicína), MVDr. (veterinární medicína)
 • Oslovujeme: pane/paní doktore/doktorko
 • Délka studia: 4-6 let
 • Další informace: Titul píšeme před jméno, výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí aplikování metod a na rozvinutí tvůrčích schopností. V oblasti všeobecného, zubního, veterinárního lékařství a veterinární hygieny se studium ukončuje státní rigorózní zkouškou.

 

Doktorské programy

 • Titul: Ph.D.
 • Oslovujeme: pane/ paní doktore/doktorko
 • Délka studia: 3-4 roky
 • Další informace: Titul se píše za jménem. Programy jsou založené na samostatném vědeckém bádání a tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu, vývoje či umění. Výuka probíhá v individuálním studijním plánu pod vedením školitele a ukončuje se státní doktorskou zkouškou a veřejnou obhajobou disertační práce. 

 

Docent

 • Titul: doc.
 • Oslovujeme: pane/ paní docente/docentko
 • Další informace: Používá se zkratka doc., která je umístěna před jménem, jde o vysokoškolského pedagoga s hodností menší než profesor, který musel splnit habilitační řízení. Docenti se většinou podílejí na vědecké činnosti, školí studenty v doktorských programech, vedou výuku a přednášky v jednotlivých předmětech, někdy i cvičení, vystupují v rolích garantů studijních programů, také mohou předsedat různým komisím. Mohou zastávat i funkce akademických funkcionářů (např.: pozici rektora, prorektora, děkana, proděkana, apod.).

 

Profesor

 • Titul: prof.
 • Oslovujeme: pane/ paní profesore/profesorko
 • Další informace: Obecně se před jménem užívá zkratka prof. a jde o nejvyšší hodnost vysokoškolského pedagoga.  V ČR profesory jmenuje prezident republiky na základě návrhu vědecké nebo umělecká rada vysoké školy. Profesoři se většinou podílejí na vědecké činnosti, školí studenty v doktorských programech, vedou výuku a přednášky v jednotlivých předmětech, někdy i cvičení, vystupují v rolích garantů studijních programů, také mohou předsedat různým komisím. Mohou zastávat i funkce akademických funkcionářů (např.: pozici rektora, prorektora, děkana, proděkana, apod.).

 

Máte nějaké dotazy či potřebujete poradit? Neváhejte nám napsat na epriprava@sokrates.cz


Váš tým SOKRATES