Novinky stránek

Vše o studium na VŠ

 
 
Obrázek: Administrátor SOKRATES
Vše o studium na VŠ
autor Administrátor SOKRATES - Friday, 17. March 2017, 08.28
 

Na základě Vašich dotazů jsme zpracovali článek, který na ně odpovídá. 

 

České vysoké školy můžeme rozdělit do 3 kategorií:

 • Státní (počet: 2)
 • Veřejné (počet: 26)
 • Soukromé (počet: 42)

 

Samotné studium na univerzitách, nebo vysokých školách dělíme na:

 • Prezenční studium: denní studium, kde výuka probíhá kterýkoliv všední den dopoledne i odpoledne, student má určité povinnosti vůči škole, má status studenta, ze kterého mu vyplývají různé výhody.
 • Kombinované studium: dálkové studium, výuka je tzv. bloková (není denního charakteru, student dochází jen v určité dny, převážně pátky či soboty) a nemá status studenta.

 

Dále je možné studium na VŠ rozdělit na:

 • Jednooborové studium: student se zabývá pouze jedním oborem, musí dosáhnout 180 kreditů v bakalářském programu a 120 v magisterském programu.
 • Dvouoborové studium: školy studentům buď doporučí výběr druhého oboru, anebo daný obor vypíší pod podmínkou povinného dvouoborového studia. Student pak za oba obory musí během studia nasbírat tolik kreditů jako při jednooborovém studiu (u bakalářského programu většinou dohromady 180 kreditů, u magisterského programu 120 kreditů). Student z obou oborů dělá státní závěrečné zkoušky a získá jeden titul.

Student studuje v daných studijních programech, které se poté rozčleňují na různé obory. Studijní programy jsou:

 • Bakalářský program: jedná se o první stupeň studia, student studuje 3-4 roky, pro ukončení studia musí úspěšně vykonat státní závěrečnou zkoušku, součástí zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Student poté získává titul Bc..
 • Navazující magisterský program: jedná se druhý stupeň studia, které navazuje na bakalářský program. Student studuje 1-3 roky, studium se jako v případě bakalářského programu ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je diplomová práce. Po úspěšném zakončení studia student získává titul Ing./Mgr..
 • Magisterský program: týká se spíše lékařských oborů, student studuje 4-6 let, studium ukončuje státní rigorózní zkouškou. Po úspěšném absolvování student získává doktorský titul (např. MUDr.).
 • Doktorský program: jedná se o třetí stupeň studia, student studuje 3-4 roky, kdy studium zakončuje státní doktorskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba disertační práce. Po úspěšném zakončení student získává titul PhD..

 

Pokud se rozhodnete studovat 2 vysoké školy najednou (nezáleží, zda prezenčně nebo kombinovaně), musíte počítat s následujícím:

Podle legislativy:

 • bakalářský program můžete “zdarma” studovat 4 roky;
 • magisterský program můžete “zdarma” studovat 3 roky;
 • pokud z některé školy odejdete bez jejího řádného ukončení (závěrečné zkoušky) tak se Vám odstudováné roky tzv. odečtou.

Co z toho vyplývá, si vysvětlíme na následujících situacích:

 1. Pokud nastupujete do prvního ročníku bakalářského studijního programu a rozhodnete se, že budete studovat 2 vysoké školy najednou a z jedné po roce odejdete tak máte stále dostatek času vystudovat tu druhou podle legislativy “zdarma” (vyčerpali jste 2 roky a 2 Vám zbývají).
 2. Jiná situace nastává v době, pokud z jedné školy odejdete po dvou letech. Tady už budete jeden rok doplácet, protože jste vyčerpali 4 roky studia “zdarma” a k ukončení jedné školy Vám chybí ještě jeden rok. Výše poplatků pak záleží na škole a fakultě (každá škola si výši poplatku určuje sama).
 3. Když se po prvním roce studia, které dostudujete za 3 roky, rozhodnete si přidat druhou školu, budete doplácet jeden rok studia na druhé škole. Pokud si z nějakého důvodu (např. vážná nemoc, nedostatečný počet kreditů) prodloužíte studium na první škole (dostudujete ji za 4 roky) neplatíte rok navíc, protože se jedná o souběžné studium (tzn. školy dokončujete zároveň). Prodloužit si bezplatně studijní rok můžete jen na první škole (v zákoně je 3+1), u druhé školy už se bezplatně prodloužit studium nedá.

 

Co se týče poplatků:

 • Další studium: v případě kdy studuju daný stupeň vzdělání, ze kterého již mám titul (např. studuju bakalářský program, ale jeden bakalářský titul jsem již získal). Platí se přibližně 2-3 tisíce/rok.
 • Delší studium: počítáme se standartní délkou studia (tj. 3+1 rok). Do odstudované doby se počítá všechna předchozí studia ukončena jinak než dosažením titulu. Pokud po dvou letech studia (např. bakalářského programu) ukončíte studium na škole, zbývají už jen 2 roky studia, tzv. „zdarma“, poté se už další roky platí, částka se pohybuje  okolo 15000,-/semestr.

 

Jak to vypadá se studiem a poplatky pokud je Vám 26 nebo více a studujete:

26 let je taková studentská magická věková hranice, kde se začínají určité věci měnit.

Zdravotní pojištění: stát je plátcem pojistného za studenta pouze do 26 let. Po dovršení tohoto roku přestáváte být v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát. Zdravotní pojištění musí v ČR platit každý občan. Povinnost platit zdravotní pojištění vzniká následující měsíc po měsíci, kdy máte narozeniny (tzn. Narozeniny máte 10. února, za březen jste již povinni zaplatit pojistné, splatnost nabývá začátkem následujícího měsíce, tedy začátkem dubna). Většina pojišťoven umožnuje si tzv. „předplatit“ pojistné na několik měsíců dopředu. Jsou 3 možnosti jak zaplatit pojištění:

 • Pokud při studiu nepracujete, jste vedeni jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a hradíte si každý měsíc 13,5 % z vyměřovacího základu, který se v tomto případě rovná platné minimální mzdě, tedy 9900,- Kč pro rok 2016. 
 • Pokud při studiu pracujete, pojistné za Vás bude odvádět zaměstnavatel.
 • Pokud při studiu podnikáte, pojistné si platíte dle dosažených příjmů.

Sociální pojištění: od roku 2010 se studium na střední nebo vysoké škole po dosažení 18 let věku se již nezapočítává jako náhradní doba v oblasti důchodového pojištění. Neboli, pokud při studiu nikde nepracujete, záleží čistě na vašem uvážení, zda se rozhodnete sociální pojistné platit či nikoli.

ISIC: bude Vám platit, pokud budete studentem prezenčního studia. Někdy ovšem daná sleva nemusí být uznána jedině tehdy, pokud je to uvedeno v podmínkách konkrétní výhody
Studentské bankovní konto: nárok na konto je omezeno věkem, hranici má každá banka nastavenou jinak
Doprava: většinou se jízdné už vztahuje na tzv. „klasické“ jízdné (tzn. plná cena)
Studium: poplatky na veřejných školách se nijak nevážou na věk. Platí zde pouze poplatek za delší a další studium.  

 

Budeme se těšit na Vaše další dotazy, které můžete zasílat na epriprava@sokrates.cz.

Váš tým SOKRATES