Anglický jazyk

nápověda
nápověda

V předmětu “Angličtina” se studenti věnují přípravě témat cizího jazyka (angličtiny), které jsou součástí přijímacích zkoušek na drtivou většinu ekonomických vysokých škol, např. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě, Obchodně-podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ekonomicko-správní fakulta Univerzity Pardubice, Podnikatelská fakulta VUT v Brně, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci a další).

Máme pro Vás připravenou učebnici pro předmět Anglický jazyk.

Rámcová osnova

Prohlédněte si rámcovou osnovu vybraného kurzu.

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.