Biologie

nápověda
nápověda

Předmět “Biologie” je jednou z částí přípravy pro studium na lékařských fakultách v ČR (lékařské fakulty UK v Praze, Plzni a Hradci Králové, Lékařská fakulta MU v Brně, Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, Lékařská fakulta OU v Ostravě, Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské Univerzity, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni, Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, Ústav zdravotních studií UJEP v Ústí nad Labem a další).

Máme pro Vás připravenou učebnici pro předmět Biologie a cvičebnici.

Rámcová osnova

Prohlédněte si rámcovou osnovu vybraného kurzu.

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.