Denní ANGLIČTINA

nápověda

Tento kurz je určen studentům, kteří mají zájem zdokonalit své jazykové znalosti intenzívním studiem. Pomaturitní studium jazyků SOKRATES je zapsáno ve vyhlášce Ministerstva školství č.322/2005 Sb. Pro studenty, kteří tímto studiem bezprostředně navazují na studium střední školy ukončené maturitní zkouškou to znamená prodloužení statutu studenta, se všemi jeho výhodami (např. státem hrazené povinné zdravotní i sociální pojištění, započítání doby studia jako soustavné přípravy na povolání (důchodové pojištění), pro rodiče možnost přídavků na děti, studentské slevy např. MHD apod.). Cílem výuky v kurzu je rozvoj aktivních i pasivních dovedností nezbytných pro jazykové vzdělání. Rozdělením výuky na celky dle těchto dovedností (reading, writing, use of English, listening and speaking) a zajištěním jejich střídání v rámci týdenního rozvrhu jsou studenti zároveň připravování ke zvládnutí mezinárodně uznávaných zkoušek (např. Cambridge ESOL). V rámci výuky proběhne zkouška nanečisto tak, aby studenti měli reálnou představu o své připravenosti danou zkoušku zvládnout.

Rámcová osnova

Prohlédněte si rámcovou osnovu vybraného kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.