Denní ANGLIČTINA

nápověda
SOKRATES příprava foto angličtina

Tento kurz je určen studentům, kteří mají zájem zdokonalit své jazykové znalosti intenzívním studiem. Pomaturitní studium jazyků SOKRATES je zapsáno ve vyhlášce Ministerstva školství č.322/2005 Sb. Pro studenty, kteří tímto studiem bezprostředně navazují na studium střední školy ukončené maturitní zkouškou to znamená prodloužení statutu studenta, se všemi jeho výhodami (např. státem hrazené povinné zdravotní i sociální pojištění, započítání doby studia jako soustavné přípravy na povolání (důchodové pojištění), pro rodiče možnost přídavků na děti, studentské slevy např. MHD apod.). Cílem výuky v kurzu je rozvoj aktivních i pasivních dovedností nezbytných pro jazykové vzdělání. Rozdělením výuky na celky dle těchto dovedností (reading, writing, use of English, listening and speaking) a zajištěním jejich střídání v rámci týdenního rozvrhu jsou studenti zároveň připravování ke zvládnutí mezinárodně uznávaných zkoušek (např. Cambridge ESOL). V rámci výuky proběhne zkouška nanečisto tak, aby studenti měli reálnou představu o své připravenosti danou zkoušku zvládnout.

Rámcová osnova

Prohlédněte si rámcovou osnovu vybraného kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.