Ekonomické VŠ VIP

nápověda
nápověda

Tento VIP přípravný kurz pro „náročné“ klienty zahrnuje navíc proti standardnímu přípravnému kurzu „Ekonomické VŠ“ zvýšenou hodinovou dotaci z části testování studijních předpokladů, kde jsou také podrobně rozebírané vybrané příklady z testů studijních předpokladů jiných než OSP (jedná se zejména o TSP Masarykovy univerzity, popř. dalších VŠ). Student se tak seznámí s testy všech fakult v ČR, jež vyžadují znalosti logiky a studijních předpokladů a získá tak maximální znalosti z problematiky testování studijních předpokladů. Účastníci tohoto VIP kurzu získají také v ceně kurzu výrazně širší nabídku studijních materiálů a učebnic. Přípravný kurz je určen pro uchazeče o studium na ekonomických fakultách (Vysoká škola ekonomická v Praze, Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě, Obchodně-podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ekonomicko-správní fakulta Univerzity Pardubice, Podnikatelská fakulta VUT v Brně, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci a další), kteří se budou připravovat ve třech níže uvedených dílčích kurzech.

Máme pro Vás připraveny učebnice pro přípravu na ekonomické fakulty.

Pokud máte zájem o přípravu pouze na některé dílčí části přijímacích zkoušek, klikněte na nabídku dílčích kurzů.

Obsah kurzu

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.