Ekonomické VŠ

nápověda
nápověda

Tento standardní přípravný kurz je určen pro uchazeče o studium na ekonomických fakultách (Vysoká škola ekonomická v Praze, Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě, Obchodně-podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ekonomicko-správní fakulta Univerzity Pardubice, Podnikatelská fakulta VUT v Brně, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci a další), kteří se budou připravovat ve třech níže uvedených dílčích kurzech. V první části „Kurz pro test obecných studijních předpokladů (OSP)“ se budou absolventi kurzu primárně připravovat především na testy obecných studijních předpokladů (OSP), jež jsou součásti SCIO testů. Podpůrná pozornost bude věnována také specifikům dalších testů studijních předpokladů, jako jsou např. testy v rámci Masarykovy univerzity. Ve druhé části se pak budou věnovat tématům, příkladů a testům z matematiky, která je součástí přijímacích zkoušek na drtivou většinu ekonomických vysokých škol. Třetí část bude věnovaná přípravě z témat cizího jazyka (angličtiny) potřebných pro přijímací zkoušky na VŠ.

V případě zájmu máte možnost absolvovat tento kurz ve VIP variantě, která zahrnuje zvýšenou hodinovou dotaci z části testování studijních předpokladů (jedná se zejména o TSP Masarykovy univerzity, popř. dalších VŠ). Účastníci tohoto VIP kurzu získají také v ceně kurzu výrazně širší nabídku studijních materiálů a učebnic.

Máme pro Vás připraveny učebnice pro přípravu na ekonomické fakulty.

Pokud máte zájem o přípravu pouze na některé dílčí části přijímacích zkoušek, klikněte na nabídku dílčích kurzů.

Obsah kurzu

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.