Filozofické VŠ VIP

nápověda
nápověda

Tento VIP přípravný kurz pro „náročné“ klienty zahrnuje navíc proti standardnímu přípravnému kurzu „Filozofické VŠ“ zvýšenou hodinovou dotaci z části testování studijních předpokladů, kde jsou také podrobně rozebírané vybrané příklady z testů studijních předpokladů jiných než OSP (jedná se zejména o TSP Masarykovy univerzity, popř. dalších VŠ). Student se tak seznámí s testy všech fakult v ČR, jež vyžadují znalosti logiky a studijních předpokladů a získá tak maximální znalosti z problematiky testování studijních předpokladů. Účastníci tohoto VIP kurzu získají také v ceně kurzu výrazně širší nabídku studijních materiálů a učebnic. Přípravný kurz je určen pro uchazeče o studium na filozofických fakultách(Filozofická fakulta UK v Praze, Filozofická fakulta MU v Brně, Filozofická fakulta OU v Ostravě, Filozofická fakulta UP v Olomouci, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Filozofická fakulta Jihočeské Univerzity, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice a další), kteří se budou připravovat ve třech níže uvedených dílčích kurzech.

Máme pro Vás připraveny učebnice pro přípravu na filozofické fakulty.

Pokud máte zájem o přípravu pouze na některé dílčí části přijímacích zkoušek, klikněte na nabídku dílčích kurzů.

Obsah kurzu

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.