Filozofické VŠ

nápověda
nápověda
SOKRATES příprava foto filozofické

Tento standardní přípravný kurz je určen pro uchazeče o studium na filozofických fakultách (Filozofická fakulta UK v Praze, Filozofická fakulta MU v Brně, Filozofická fakulta OU v Ostravě, Filozofická fakulta UP v Olomouci, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Filozofická fakulta Jihočeské Univerzity, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice a další), kteří se budou připravovat ve třech níže uvedených dílčích kurzech. V první části „Kurz pro test obecných studijních předpokladů (OSP)“ se budou absolventi kurzu primárně připravovat především na testy obecných studijních předpokladů (OSP), jež jsou součásti SCIO testů. Podpůrná pozornost bude věnována také specifikům dalších testů studijních předpokladů, jako jsou např. testy v rámci Masarykovy univerzity. Ve druhé a třetí části se pak budou věnovat široké problematice „základů společenských věd“ v rozsahu vyžadovaném u přijímacích zkoušek. Tato část obsahuje témata a testové otázky z psychologie, filozofie, sociologie, politologie, ekonomie, mezinárodních integrací a organizací, stejně jako z českých a světových dějin. Významnou součástí je také problematika teorie práva a českého pozitivního práva, včetně práva trestního.

V případě zájmu máte možnost absolvovat tento kurz ve VIP variantě, která zahrnuje zvýšenou hodinovou dotaci z části testování studijních předpokladů (jedná se zejména o TSP Masarykovy univerzity, popř. dalších VŠ). Účastníci tohoto VIP kurzu získají také v ceně kurzu výrazně širší nabídku studijních materiálů a učebnic.

Máme pro Vás připraveny učebnice pro přípravu na filozofické fakulty.

Pokud máte zájem o přípravu pouze na některé dílčí části přijímacích zkoušek, klikněte na nabídku dílčích kurzů.

Obsah kurzu

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.