Fyzika

nápověda
nápověda

Předmět “Fyzika” je jednou z částí přípravy pro studium na lékařských fakultách (lékařské fakulty UK v Praze, Plzni a Hradci Králové, Lékařská fakulta MU v Brně, Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, Lékařská fakulta OU v Ostravě atd.) nebo studium technických oboru (např. Vysoké učení technické v Brně, ČVUT v Praze, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně atd.) v ČR.

Máme pro Vás připravenou učebnici pro předmět Fyzika a cvičebnici.

Rámcová osnova

Prohlédněte si rámcovou osnovu vybraného kurzu.

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.