Lékařské VŠ

nápověda
nápověda

Tento přípravný kurz je určen pro uchazeče o studium na lékařských fakultách (lékařské fakulty UK v Praze, Plzni a Hradci Králové, Lékařská fakulta MU v Brně, Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, Lékařská fakulta OU v Ostravě, Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské Univerzity, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni, Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, Ústav zdravotních studií UJEP v Ústí nad Labem a další), kteří se budou připravovat ve třech níže uvedených dílčích kurzech.

Máme pro Vás připraveny učebnice přípravy na lékařské fakulty.

Pokud máte zájem o přípravu pouze na některé dílčí části přijímacích zkoušek, klikněte na nabídku dílčích kurzů.

Obsah kurzu

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.