Pedagogické VŠ VIP

nápověda
nápověda

Tento VIP přípravný kurz pro „náročné“ klienty zahrnuje navíc proti standardnímu přípravnému kurzu „Pedagogické VŠ“ zvýšenou hodinovou dotaci z části testování studijních předpokladů, kde jsou také podrobně rozebírané vybrané příklady z testů studijních předpokladů jiných než OSP (jedná se zejména o TSP Masarykovy univerzity, popř. dalších VŠ). Student se tak seznámí s testy všech fakult v ČR, jež vyžadují znalosti logiky a studijních předpokladů a získá tak maximální znalosti z problematiky testování studijních předpokladů. Účastníci tohoto VIP kurzu získají také v ceně kurzu výrazně širší nabídku studijních materiálů a učebnic. Přípravný kurz je určen pro uchazeče o studium na pedagogických fakultách (Pedagogická fakulta UK v Praze, Pedagogická fakulta MU v Brně, Pedagogická fakulta OU v Ostravě, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity, Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a další), kteří se budou připravovat ve třech níže uvedených dílčích kurzech.

Máme pro Vás připraveny učebnice pro přípravu na pedagogické fakulty.

Pokud máte zájem o přípravu pouze na některé dílčí části přijímacích zkoušek, klikněte na nabídku dílčích kurzů.

Obsah kurzu

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.