Český jazyk a literatura pro šestiletá gymnázia

nápověda
nápověda

Kurz pro šestiletá gymnázia připravuje studenty 7. tříd ZŠ na přijímací zkoušku z českého jazyka.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.