Sociální VŠ VIP

nápověda
nápověda

Sociální vysoké školy VIP

 

Tento VIP kurz pro „náročné“ klienty zahrnuje navíc proti standardnímu přípravnému kurzu „Sociální VŠ“ zvýšenou hodinovou dotaci z části testování studijních předpokladů, kde jsou také podrobně rozebírané vybrané příklady z testů studijních předpokladů jiných než OSP (jedná se zejména o TSP Masarykovy univerzity, popř. dalších VŠ). Student se tak seznámí s testy všech fakult v ČR, jež vyžadují znalosti logiky a studijních předpokladů a získá tak maximální znalosti z problematiky testování studijních předpokladů. Účastníci tohoto VIP kurzu získají také v ceně kurzu výrazně širší nabídku studijních materiálů a učebnic. Přípravný kurz je určen pro uchazeče o studium na sociálních fakultách (Fakulta sociálních věd a Fakulta humanitních studií UK v Praze, Fakulta sociálních studií MU v Brně, Fakulta sociálních studií OU v Ostravě, Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a další). Kurz je dále určen všem uchazečům o studium psychologie, sociologie, filozofie, politologie, mezinárodních vztahů, práva apod.), kteří se budou připravovat ve třech níže uvedených dílčích kurzech.

Máme pro Vás připraveny učebnice pro přípravu na sociální fakulty.

 Pokud máte zájem o přípravu pouze na některé dílčí části přijímacích zkoušek, klikněte na nabídku dílčích kurzů.

Obsah kurzu

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.