Sociální VŠ

nápověda
nápověda

Tento standardní přípravný kurz je určen pro uchazeče o studium na sociálních fakultách (Fakulta sociálních věd a Fakulta humanitních studií UK v Praze, Fakulta sociálních studií MU v Brně, Fakulta sociálních studií OU v Ostravě, Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a další). Kurz je dále určen všem uchazečům o studium psychologie, sociologie, filozofie, politologie, mezinárodních vztahů, práva apod., kteří se budou připravovat ve třech níže uvedených dílčích kurzech. V první části „Kurz pro test obecných studijních předpokladů (OSP)“ se budou absolventi kurzu primárně připravovat především na testy obecných studijních předpokladů (OSP), jež jsou součásti SCIO testů. Podpůrná pozornost bude věnována také specifikům dalších testů studijních předpokladů, jako jsou např. testy v rámci Masarykovy univerzity. Ve druhé a třetí části se pak budou věnovat široké problematice „základů společenských věd“ v rozsahu vyžadovaném u přijímacích zkoušek. Tato část obsahuje témata a testové otázky z psychologie, filozofie, sociologie, politologie, ekonomie, mezinárodních integrací a organizací, stejně jako z českých a světových dějin. Významnou součástí je také problematika teorie práva a českého pozitivního práva, včetně práva trestního.

V případě zájmu máte možnost absolvovat tento kurz ve VIP variantě, která zahrnuje zvýšenou hodinovou dotaci z části testování studijních předpokladů (jedná se zejména o TSP Masarykovy univerzity, popř. dalších VŠ). Účastníci tohoto VIP kurzu získají také v ceně kurzu výrazně širší nabídku studijních materiálů a učebnic.

Máme pro Vás připraveny učebnice pro přípravu na sociální fakulty.

Pokud máte zájem o přípravu pouze na některé dílčí části přijímacích zkoušek, klikněte na nabídku dílčích kurzů.

Obsah kurzu

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.