Technické VŠ

nápověda
nápověda

Tento standardní přípravný kurz je určen pro uchazeče o studium technických oborů (např. Vysoké učení technické v Brně, ČVUT v Praze, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně atd.), kteří se budou připravovat ve dvou níže uvedených dílčích kurzech.

Máme pro Vás připraveny učebnice pro přípravu na technické fakulty.

Pokud máte zájem o přípravu pouze na některé dílčí části přijímacích zkoušek, klikněte na nabídku dílčích kurzů.

Obsah kurzu

Ukázka testů

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.