Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Přihlašování do kurzů pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ bylo spuštěno!

Publikováno

Nabídka našich kurzů zahrnuje přípravné kurzy na Jednotnou přijímací zkoušku na čtyřletá gymnázia, šestiletá gymnázia, osmiletá gymnázia a na střední školy nabízející studium oborů ukončených maturitní zkouškou.

Přihlašování do přípravných kurzů bylo již spuštěno, proto dlouho neváhejte a přihlaste se co nejdříve! Můžete si vybrat kurz zcela podle svých vlastních potřeb – samostatnou přípravu na přijímací zkoušku z Matematiky, Českého jazyka, anebo ucelený balíček, který Vás připraví komplexně na obě části zkoušky. Kurzy probíhají prezenčně v Ostravě. Podrobné informace o kurzech, cenách a obsahových náplních naleznete zde nebo se informujte na naší bezplatné lince 800 100 570.