Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Moderní metody výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ


Cena: 15 990 Kč
Délka kurzu: 80 hod.
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: každou neděli po 8 hod.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit pedagogy cizích jazyků moderní metody výuky, které poté budou schopni aplikovat ve výuce.

 

Obsah kurzu

a) Potřeba moderních výukových metod při výuce cizích jazyků – 8 hodin

Úvodní modul je věnován motivaci k používání moderních výukových metod cizích jazyků. Posluchačům je vysvětlena potřeba používání těchto metod a jsou popsány výhody oproti tradičním výukovým metodám.

b) Charakteristika a rysy alternativních výukových metod – 8 hodin

Tento modul je zaměřen na charakteristiku alternativních výukových metod a na jejich společné znaky. Účastníci kurzu jsou seznámeni s nejběžnějšími výukovými metodami, kterým je poté věnován zbytek kurzu. Zde jsou používány zejména metody slovní a demonstrační, nicméně ve všech zbývajících částech kurzu má již výuka ryze praktický charakter. Účastníci kurzu si osvojují metody výuky prostřednictvím praktických ukázek a jejich prezentací.

c) Diskuze a brainstorming – 8 hodin

Modul je zaměřen na diskuzi a na brainstorming jakožto moderní výukové metody cizích jazyků. Účastníkům kurzu je zejména vysvětleno, jaká je role moderátora (pedagoga) při těchto výukových metodách.

d) Simulační hra – 8 hodin

Posluchačům je nejdříve teoreticky vysvětleno, co je simulační hra a jaké jsou možnosti jejího využití při výuce cizích jazyků. Zbytek kurzu je pak věnován konkrétní simulační hře, během které se účastníci podrobněji seznámí s klíčovými aspekty simulační hry.

e) Didaktická hra – 8 hodin

Tento modul je věnován didaktickým hrám a jejich využití při výuce cizích jazyků. Zejména je kladen důraz na to, aby pedagog chápal základní aspekty didaktické hry, jako jsou pravidla hry, časový plán a vyhodnocení hry.

f) Berlitz metoda – 8 hodin

Účastníci kurzu jsou v tomto modulu seznámení s výukovou metodou Berlitz a s jejími klíčovými aspekty. Zejména je kladen důraz na pochopení, že podstatou metody je výuka výhradně v cizím jazyce s absencí mateřského jazyka. Posluchačům je vysvětleno, jakým způsobem mají efektivně vést rozhovory a diskuze se studenty tak, aby byla výuka co nejefektivnější.

g) Callanova metoda – 8 hodin

Tento modul se zaměřuje na Callanovu metodu. Posluchači se naučí vést správně rozhovor se studenty. Účastníkům kurzu je zejména vysvětleno, že součástí této metody je snaha o co možná největší zapojení všech studentů do konverzace.

h) Metoda AVGS – 8 hodin

V rámci tohoto modulu jsou posluchači seznámení s audio-vizuální-globálně-strukturální (AVGS) metodou výuky cizích jazyků. Je jim vysvětleno, jakých technologií je při této výuce třeba, co je to tzv. alfa-stav a jaké jsou výhody této metody oproti tradičním výukovým metodám.

i) Blended learning – 8 hodin

V tomto modulu se účastníci kurzu seznámí s Blended learningem jakožto alternativní výukovou metodou cizích jazyků. Zejména jsou jim vysvětleny výhody oproti tradičním výukovým metodám i oproti klasickému e-learningu.

j) Základy sugestopedie  – 8 hodin

V závěrečné části kurzu jsou účastníkům představeny základy sugestopedie jakožto metody výuky, která kombinuje výuku s podněty.