Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Začínáme pracovat s nadanými žáky na ZŠ


Cena: 1 990 Kč
Délka kurzu: 8 hod.
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: 8 hodin

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit pedagogy základních škol se základy práce s nadanými žáky, aniž by se jednalo o kurz zaměřený na diagnostiku. Kurz je zacílen zejména na schopnost účastníků prvotně identifikovatpotenciálně nadaného žáka, tak aby bylo možné s ním dále individuálně pracovat. Jedná se o kurz, který účastníka uvádí do problematiky. Ve výuce jsou využívány slovní, demonstrační a situační metody.

Obsah kurzu

Tento program není zaměřený na přímou pedagogickou činnost a práci s nadanými žáky, ale na problematiku právního rámce práce s nadanými dětmi a zejména na otázky rozpoznání nadání a výkladu specifik chování a učení nadaných žáků. Za tímto účelem je výklad veden nejen právničkou s pedagogickou praxí, ale zejména zkušenou psycholožkou, která pracovala s nadanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami více než deset let v rámci svého působení v PPP. Jedná se o úvod do problematiky z právního a psychologického pohledu.

a) Definice nadaného žáka – 2 hodiny

V úvodu kurzu jsou posluchači seznámení s tím, koho lze považovat za nadaného žáka a jaké jsou znaky nadání. Konkrétně jsou účastníci seznámeni s jednotlivými modely výkladu pojmu nadání, jako jsou výklady nadání založené na schopnostech, výklady nadání pomocí kognitivních složek, výklady nadání orientované na výkon či socio-kulturně orientované výklady nadání.Nabytí těchto teoretických poznatků pak účastníkům umožní v praxi rozpoznat talentovaného žáka.

b) Identifikace nadaných žáků – 2 hodiny

Další část kurzu je zaměřena na identifikaci nadaných žáků. Posluchačům je vysvětlena typologie a hlavní znaky nadaných žáků, projevy jejich chováníjako jsou:

  • potřeba učit se,
  • vynikající paměť,
  • motivace,
  • aktivita,
  • zvídavost,
  • či bohatá slovní zásoba.

Tato část kurzu je tematicky zaměřena právě na tyto aspekty. Tato část kurzu však není zaměřena na diagnostiku.

c) Základy práce s nadanými žáky – 4 hodiny

V tomto modulu se uchazeči naučí základy práce s nadanými žáky tak, aby zohlednili jejich speciální potřeby a specifika projevů jejich chování. Posluchačům je vysvětleno, jaká úskalí tato práce zahrnuje a jak by se na ni mohli dále připravit.Součástí modulu je i stručný náhled do části 9 RVP pro základní vzdělávání. Konkrétně se jedná o:

  • definici nadaných a mimořádně nadaných žáků v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb.,
  • pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole,
  • systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole.

Účastníci kurzu se zapojí do simulovaných situací v roli pedagoga i žáka.