Přípravný kurz na Lékařské VŠ se skládá ze tří hlavních oddílů, a to Chemie, Fyzika a Biologie. Každý z těchto oddílů je dále členěn na jednotlivé části, kde naleznete výklad dané problematiky a test k ověření svých znalostí. Otázky v testech jsou náhodně vybírány z databáze úloh, pokaždé se Vám tedy zobrazí jiné otázky. Po odeslání k hodnocení, získáváte okamžitě zpětnou vazbu k jednotlivým otázkám. Také každý oddíl jako celek obsahuje celkový test. Následně po absolvování všech částí je pro Vás připraven souhrnný  závěrečný test ze všech oddílů najednou.


Doporučujeme Vám také prezenční kurzy, které probíhají v Brně, Olomouci a Ostravě. 

Zároveň jsme pro Vás vybrali vhodné učebnice pro přípravu na Lékařské VŠ.


Cena: 999,- Kč  (Stačí se registrovat, zvolit platební metodu a ihned po zaplacení je Vám kurz zpřístupněn.)

K OBJEDNÁVCE