Garance vrácení školného v případě nepřijetí na VŠ
Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu
GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE

Příprava na VŠ

Přípravné kurzy jsou pro Vás určeny podle vysoké školy, na kterou se hodláte přihlásit (úplnou nabídku naleznete v levé části). Tyto tzv. komplexní kurzy mají formu nultých ročníků a jsou koncipovány dle požadavků konkrétního typu vysokých škol tak, abyste se dozvěděli jen to, co skutečně u přijímacích zkoušek využijete. Připraví Vás na všechny relevantní fakulty daného oboru.SOKRATES příprava foto text7

Kurzy probíhají významnou část školního roku a skládají se většinou z 96 vyučovacích hodin. V rámci nich se dozvíte nejen teoretické poznatky nutné ke zvládnutí přijímacího řízení, ale především procvičíte stovky testových otázek z minulých přijímacích zkoušek, včetně přijímací zkoušky na nečisto v každé hodině, a to vždy z probírané látky. Uvedený komplexní kurz můžete navštěvovat také ve formě VIP varianty, která zahrnuje vyšší hodinovou dotaci (112 hodin) z „logické“ části studijních předpokladů a rozšířenou nabídku studijních materiálů.

Kromě množství variant, které Vám poskytují komplexní kurzy, si můžete vybrat i z široké nabídky dílčích kurzů. Tyto kurzy Vás připraví buď na konkrétní část přijímací zkoušky nebo konkrétní školu. V současnosti nejžádanějším speciálním kurzem je kurz přípravy pro „Národní srovnávací zkoušky“. Tento kurz Vás připraví na Národní srovnávací zkoušky a SCIO testy, stejně jako na testy studijních předpokladů jednotlivých univerzit.

Výhodou kurzů SOKRATES® jsou i termíny, které Vám nenaruší školní týden (většinou pátky a soboty dle volby). V současné době můžete přípravné kurzy navštěvovat v Ostravě.

V rámci výuky v našich kurzech obdržíte veškeré materiály zdarma, a to včetně množství přijímacích testů na VŠ minulých let. Na závěr komplexního kurzu navíc získáte certifikát o absolvování, který Vám může usnadnit přijetí na vysokou školu. V případě nepřijetí na vysokou školu GARANTUJEME VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO.

SOKRATES příprava foto text8Pokud nebude student přijat na vybranou vysokou školu, na kterou se připravuje, bude mu vráceno celé školné, které za přípravu zaplatil. Veškeré materiály k výuce, včetně několika stovek přijímacích testů a dalších benefitů mu samozřejmě zůstávají pro další přípravu.

V loňském roce jsme přišli s novinkou přípravných kurzů ON-LINE, kdy si můžete procvičovat zvolené přijímací zkoušky nanečisto odkudkoliv, kdykoliv a kolikrát chcete! Výhodou také je, že si můžete zakoupit jak celkový kurz ON-LINE, tak pouze Vámi zvolenou dílčí část kurzu, ve které si prozatím nejste jisti. Zároveň, pokud již máte pocit, že umíte vše, můžete si objednat pouze testy ze zvoleného oboru a otestovat své znalosti s ojedinělou akční nabídkou, která doplňuje program akčních slev a program garance vrácení školného v případě nepřijetí na vysokou školu. Více o on-line kurzech na www.sokrates.cz/epriprava.