Garance vrácení školného v případě nepřijetí na VŠ
Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Institut vzdělávání SOKRATES je organizací akreditovanou MŠMT (pod č.j. MSMT-18609/2017-1) pro provádění kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a působí na vzdělávacím trhu působí již dvacet jedna let. Náš tým tvoří lektoři z řad pedagogů mateřských, základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol, právníků, ekonomů, manažerů, psychologů a dalších odborných pracovníků, kteří  s využitím nejmodernějších výukových metod připravují na nové výzvy spojené s  posláním pedagoga.

Naše kurzy jsou atraktivní a zábavné, přitom však řeší současné problémy, se kterými se pedagogové potýkají a nabízejí náhled do právních, manažerských a psychologických souvislostí pedagogické práce. Výuka je interaktivní, postavená na příkladech z reálného světa a založená na aktivizujících metodách výuky, jako jsou didaktické hry a simulace. Kurzy nabízíme v různém rozsahu od osmi do osmdesáti hodin. Řada z nich na sebe navazuje tak, aby pedagogům poskytla ucelený výklad určité problematiky, ale zároveň jim umožňují vybrat si jen konkrétní část v případě, kdy jsou již se základy určitého problému obeznámeni a chtějí si pouze rozšířit znalosti v konkrétních oblastech.


Vzdělávání pedagogů - nabídka kurzů


Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Délka kurzu 24 hod.
Cena 3 990 Kč
Datum konání pátek 28. 9. – neděle 30. 9. 2018
Hodinová dotace po 8 hodinách
Objednat
Počet:


Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Délka kurzu 40 hod.
Cena 7 990 Kč
Datum konání 12. 10. - 9. 11. 2018
Hodinová dotace každý pátek po 8 hod.
Objednat
Počet:


Rozvíjíme čtenářskou gramotnost dětí v předškolním věku

Délka kurzu 16 hod.
Cena 2 990 Kč
Datum konání pátek 5. 10. a sobota 6. 10. 2018
Hodinová dotace po 8 hodinách
Objednat
Počet:


Začínáme pracovat s nadanými žáky na ZŠ

Délka kurzu 8 hod.
Cena 1 990 Kč
Datum konání sobota 20. 10. 2018
Hodinová dotace 8 hodin
Objednat
Počet:


Specifika práce s nadanými dětmi v ZŠ

Délka kurzu 56 hod.
Cena 11 990 Kč
Datum konání 27. 10. - 8. 12. 2018
Hodinová dotace každou sobotu 8 hod.
Objednat
Počet:


Rozvíjíme čtenářskou gramotnost žáků ZŠ

Délka kurzu 56 hod.
Cena 11 990 Kč
Datum konání 28. 10. - 9. 12. 2018
Hodinová dotace každou neděli 8 hod.
Objednat
Počet:


Začínáme pracovat s nadanými žáky na SŠ a VOŠ

Délka kurzu 24 hod
Cena 3 990 Kč
Datum konání pátek 28. 9. – neděle 30. 9. 2018
Hodinová dotace po 8 hodinách
Objednat
Počet:


Specifika práce s nadanými žáky na SŠ a VOŠ

Délka kurzu 80 hod.
Cena 15 990 Kč
Datum konání 6. 10. - 8. 12. 2018
Hodinová dotace každou sobotu po 8 hod.
Objednat
Počet:


Moderní metody výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ

Délka kurzu 80 hod.
Cena 15 990 Kč
Datum konání 7. 10. - 9. 12. 2018
Hodinová dotace každou neděli po 8 hod.
Objednat
Počet:


Orientujeme se ve školském zákoně

Délka kurzu 24 hod.
Cena 3 990 Kč
Datum konání pátek 2.11. – neděle 4. 11. 2018
Hodinová dotace po 8 hodinách
Objednat
Počet:


Moderní metody managementu ve školství

Délka kurzu 16 hod.
Cena 2 990 Kč
Datum konání pátek 9. 11. - sobota 10. 11. 2018
Hodinová dotace po 8 hodinách
Objednat
Počet: