Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Právě vyšla nová publikace z nakladatelství Vysoké školy PRIGO – ZÁKLADY PRÁVA

Publikováno

Učebnice poskytuje přehled o základních principech fungování práva, právním systému ČR a důležitých právních institutech, které jsou předpokladem pro znalost dalších právních odvětví. Svým rozsahem a zaměřením odpovídá požadavkům kladeným na studenty různých studijních oborů vysokých a vyšších odborných škol. Postupně jsou prezentována témata týkající se práva obecně (právo jako předmět vědy, postavení práva ve společnosti, vymezení a působnost právní normy, prameny práva a právní systémy), fungování práva v České republice (justiční orgány, právní profese, právní řád ČR, legislativní proces a systém práva v ČR), jednotlivých aspektů právních vztahů (subjekty práva, právní skutečnosti a právní odpovědnost) a aplikace práva (aplikační proces a typy řízení, metody nalézání práva). Doporučená prodejní cena je 249 Kč. AKTUÁLNĚ v našem knihkupectví pouze za 199 Kč.