Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Příprava na SŠ

Chcete se Vy anebo Vaše dcera či syn přihlásit na střední školu nebo gymnázium? A věděli jste, že od školního roku 2016/2017 je uchazeč o studium ukončené maturitní zkoušku povinen vykonat Jednotnou přijímací zkoušku? Kurzy SOKRATES® mají 23letou tradici a díky svým zkušenostem a informacím máme pro Vás již v tuto chvíli připravenou širokou nabídku kvalitních přípravných kurzů na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy.

Jednotná přijímací zkouška zahrnuje podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 24. října 2016 testy z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Testy obsahují nejen uzavřené otázky s nabídkou odpovědí, ale také otevřené otázky bez nabídky odpovědi, včetně širokých otázek, u nichž se hodnotí také postup řešení! Právě proto je při přípravě na přijímací zkoušku velice vhodné využít přípravné kurzy SOKRATES®, které vedou zkušení lektoři vysvětlující problematiku, jejíž znalost se u přijímací zkoušky vyžaduje. Na přijímací zkoušky nemusíte být sami!

Náš příjemný kolektiv lektorů je složen z pedagogů působících dlouhodobě na středních školách nebo gymnáziích. V případě přípravných kurzů na přijímací zkoušku z Matematiky využíváme také služby lektorů působících na technicky zaměřených fakultách vysokých škol. Právě tito lektoři jsou vysoce znalí různých alternativních postupů řešení matematických úloh, které Vám pomohou zrychlit a výrazně zjednodušit výpočet a zároveň Vám získají „plusové body“ za originální přístup k řešení úlohy.deti-h

Nabídka našich kurzů zahrnuje přípravné kurzy na Jednotnou přijímací zkoušku na čtyřletá gymnázia, šestiletá gymnázia, osmiletá gymnázia a na střední školy nabízející studium oborů ukončených maturitní zkouškou. Můžete si vybrat kurz zcela podle svých vlastních potřeb – samostatnou přípravu na přijímací zkoušku z Matematiky, Českého jazyka, anebo ucelený balíček, který Vás připraví komplexně na obě části zkoušky.

SOKRATES® – my víme, jak Vás připravit!