Český jazyk a literatura pro osmiletá gymnázia

nápověda
nápověda

Kurz pro osmiletá gymnázia připravuje studenty 5. tříd ZŠ na přijímací zkoušku z českého jazyka.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.