Český jazyk a literatura (víceletá gymnázia)

nápověda
nápověda

Příprava na test z českého jazyka a literatury pro přijímací řízení víceletých gymnázií skupiny PRIGO (pro bližší info navštivte webové stránky www.prigo.cz). Úspěšnost studentů tohoto kurzu byla v minulém školním roce 96%.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.