Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Program garance vrácení školného

Přípravné kurzy SOKRATES mají 22letou tradici a úspěšnost absolventů je bezprecedentně a bezkonkurenčně vysoká, a to okolo 90%. Vzhledem k našim zkušenostem souvisejícím s tím, že aktivně vytváříme testy pro některé vysoké školy a tím, že naši VŠ pedagogové na daných univerzitách převážně procvičují se studenty příklady z přijímacích zkoušek, můžeme garantovat zmíněnou velmi vysokou pravděpodobnost přijetí na vysokou školu.

Pokud nebude student přijat na vybranou vysokou školu, na kterou se připravuje, bude mu vráceno celé školné, které za přípravu zaplatil. Veškeré materiály k výuce, včetně několika stovek přijímacích testů a dalších benefitů mu samozřejmě zůstávají pro další přípravu.

Student tak neriskuje vůbec nic a veškeré riziko nese SOKRATES. Tak kvalitní jsou naše kurzy! Nevěříte? Vyzkoušejte si nás! Nechoďte daleko, přihlaste se k nám v Ostravě.

Žádná garance však nemůže být bezbřehá, a proto i my očekáváme splnění několika níže uvedených podmínek, které souvisejí zejména s aktivním přístupem studenta při samotné přípravě. SOKRATES se chová racionálně, neslibuje přijetí na vysokou školu bez vynaloženého úsilí, ale slibuje GARANCI VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO, pokud se student na vysokou školu nedostane, i když vynaložil přiměřené úsilí.

Podmínky Programu GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO v případě nepřijetí na VŠ

Registrace do GARANČNÍHO PROGRAMU

Garanční program byl ukončen dne 30.9.2019!