Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Naše knihy

Nakladatelství SOKRATES® patří mezi největší a nejprogresivnější v oblasti vydavatelské činnosti týkající se přípravy studentů pro přijímací řízení na vysoké školy. Každoročně aktualizované publikace i novinky jsou zpracovány podle požadavků jednotlivých vysokých škol erudovanými vysokoškolskými pedagogy nebo odborníky z praxe. SOKRATES příprava foto text3Tyto knihy procházejí pravidelnými recenzemi. Publikace obsahují nejen rozbor problematiky, ale také komplexní testy z přijímacích zkoušek, včetně řešení nebo komentáře.

Studijní předpoklady a základy logiky – 1.díl

Studijní předpoklady a základy logiky – 2.díl

Publikace Studijní předpoklady a základy logiky vycházejí již v 12. (resp. v 9.) přepracovaném a aktualizovaném vydání, které zohledňuje minulé přijímací zkoušky a jsou vynikající pomůckou sloužící k individuální přípravě jak na testy studijních předpokladů, které jsou součástí přijímacího řízení na mnoha českých vysokých školách (zejm. Masarykově univerzitě v Brně), tak na testy obecných studijních předpokladů (OSP), které jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek a SCIO testů.
Připraví uchazeče o studium např. na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Ostravské univerzitě, VŠB – TU v Ostravě, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, VUT v Brně, UTB ve Zlíně, Slezské univerzitě v Opavě, VŠE v Praze, SOKRATES příprava foto text4Západočeské univerzitě v Plzni, Univerzitě v Hradci Králové, Technické univerzitě v Liberci, UJEP v Ústí nad Labem, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze nebo České zemědělské univerzitě v Praze. V 1. díle Studijních předpokladů a základů logiky je teoreticky shrnuta problematika verbálního, numerického a analytického myšlení, včetně teoretického vysvětlení základů výrokové a predikátové logiky. V neposlední řadě jsou rozebrány příklady z oblasti testování symbolického a prostorového myšlení, úsudků, kritického myšlení, konfiguračních vztahů a kulturního přehledu. V publikaci lze nalézt téměř 300 testových otázek s řešením a komentářem. Ve 2. díle lze pak nalézt několik stovek dalších příkladů a kompletní přijímací testy z různých škol, které si můžete sami vyřešit.

Více knih naleznete v našem internetovém obchodě Knihkupectví.net nebo si můžete stáhnout katalog knih v pdf.