Matematika a Český jazyk a literatura pro čtyřletá gymnázia a ostatní SŠ

nápověda
nápověda

Balíček pro čtyřletá gymnázia a ostatní SŠ připravuje studenty 9. tříd ZŠ na přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.