Matematika pro čtyřletá gymnázia a ostatní SŠ

nápověda
nápověda

Kurz pro čtyřletá gymnázia a ostatní SŠ  připravuje studenty 9. tříd ZŠ na přijímací zkoušku z matematiky.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.