Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Moderní metody managementu ve školství


Cena: 2 990 Kč
Délka kurzu: 16 hod.
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: po 8 hodinách

Cíl kurzu

Cílem kurzu je představit posluchačům moderní metody managementu s důrazem na metody managementu uplatňované ve školství. Využívány jsou metody slovní, ale zejména situační, které umožní aktivní zapojení účastníků kurzu do výuky.

Obsah kurzu

a) Význam managementu a role manažera – 4 hodiny

V úvodním modulu jsou účastníci nejprve seznámení s obecnou úlohou managementu a s rolí manažera. Tím jsou posluchačům vštěpena základní teoretická východiska, na která je navázáno v dalších modulech kurzu.

b) Moderní metody managementu – 4 hodin

Další modul je pak věnován konkrétním moderním manažerským metodám, jako jsou metody tvůrčího myšlení, využívání informačních technologií při řízení či řízení podle cílů. Jednotlivé metody si účastníci kurzu vyzkoušejí na základě simulačních a inscenačních her.

c) Projektové řízení – 4 hodiny

Projektové řízení je nezbytnou součástí moderního managementu, a to zejména v segmentu školství. Tato část kurzu je proto zaměřena na problematiku řízení projektu, ve smyslu úspěšné a včasné realizace projektových aktivit, správné čerpání finančních prostředků, řízení projektového týmu a využití projektových výstupů v praxi.

d) Školský management – 4 hodiny

Závěrečný modul je věnován specifikům školského managementu. Na konkrétních příkladech je posluchačům představeno, jaká specifika a úskalí existují při řízení vzdělávací instituce. Zmíněna je zde i problematika správního práva a jeho významu pro školský management.