Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost žáků ZŠ


Cena: 11 990 Kč
Délka kurzu: 56 hod.
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: každou neděli 8 hod.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je připravit pedagogy na rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků základních škol. Absolvent kurzu bude schopen žáka motivovat k četbě a naučit ho, jakým způsobem text správně pochopit a interpretovat jej. Využívány jsou metody slovní, demonstrační a simulační.

Obsah kurzu

a) Potřeba čtenářské gramotnosti – 8 hodin

Účastníci kurzu jsou nejprve seznámeni s definicí, podstatou a významem čtenářské gramotnosti, přičemž je zdůrazněna potřeba čtenářské gramotnosti žáků základních škol zejména s ohledem na jejich budoucí studium a profesní život. Součástí jsou praktické ukázky a reálné výsledky vyplývající z výzkumů uplatnitelnosti žáků s různou úrovní čtenářské gramotnosti.

b) Motivace žáků ZŠ k četbě – 8 hodin

V tomto modulu jsou účastníci obeznámení s tím, jakým způsobem žáky motivovat k četbě, ať už přímo v rámci výuky (čtenářské dílny, četba v hodinách ČJ apod.) či ve svém volném čase. Součástí jsou simulace a zapojení účastníků do situací v roli žáka i pedagoga.

c) Literatura vhodná pro 1. a 2. stupeň ZŠ – 16 hodin

Další část kurzu je zaměřena na konkrétní knihy vhodné ke zdokonalování čtenářské gramotnosti žáků prvního a druhého stupně ZŠ, včetně jejich ukázek a prezentace novinek.

d) Role pedagoga ve čtenářské dílně – 8 hodin

Tento modul je zaměřen na roli pedagoga ve čtenářské dílně. Účastníci kurzu se naučí, jak vést čtenářskou dílnu a jaká jsou specifika čtenářských dílen v případě žáků základní školy.

e) Porozumění a interpretace textu – 8 hodin

V tomto modulu se posluchači dovědí, jak žáky naučit přečtenému textu správně porozumět a také jej interpretovat.

f) Praktická ukázka čtenářské dílny – 8 hodin

Součástí kurzu je rovněž praktická ukázka čtenářské dílny, v rámci které mohou účastníci rovněž vznášet své dotazy a diskutovat s ostatními účastníky kurzu.