Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Orientujeme se ve školském zákoně


Cena: 3 990 Kč
Délka kurzu: 24 hod.
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: po 8 hodinách

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se školským zákonem. Posluchači se v něm naučí orientovat a budou chápat nejdůležitější aspekty, které souvisejí se středním a vyšším odborným vzděláváním. Výklad je doprovázen ukázkami z praxe a analýzou případových studií.

Obsah kurzu

a) Prameny práva upravující vzdělávání v České republice – 8 hodin

V první části kurzu jsou posluchačům představeny prameny práva upravující vzdělávání v České republice. Smyslem tohoto modulu je vytvořit u účastníků kurzu obecné povědomí o příslušných legislativních normách.

b) Školský zákon a změny pro rok 2018 – 8 hodin

Další část kurzu je pak věnována školskému zákonu, okolnostem jeho vzniku v roce 2005 a jeho vývoji až do dnešní doby. Důraz je kladen především na znění zákona v dnešní době a výklad jeho ustanovení. Výklad je doprovázen ukázkami příkladů z praxe a případovými studiemi.

c) Vyhlášky související se školským zákonem  – 8 hodin

Závěrečná část kurzu je pak věnována vybraným vyhláškám, které souvisejí se školským zákonem. I zde je kladen důraz na jejich výklad a interpretaci. Výklad je rovněž doprovázen praktickými příklady.