Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ


Cena: 7 990 Kč
Délka kurzu: 40 hod.
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: každý pátek po 8 hod.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je zlepšit osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů. Účastníci kurzu si rovněž zdokonalí komunikační a kooperativní dovednosti a naučí se přistupovat asertivně k řešení konfliktů. Využity jsou zejména inscenační a situační vyučovací metody.

Obsah kurzu

a) Sebepoznání a sebereflexe – 8 hodin

V rámci úvodního modulu se účastníci seznámí se základy sebepoznání a sebereflexe. Vysvětlí si základní pojmy a podstatu problematiky. Tato část kurzu jim umožní pochopit a analyzovat jejich zvláštnosti, přednosti a nedostatky.

b) Osobnostní rozvoj předškolních pedagogů – 8 hodin

Tento modul je zaměřen na osobnostní rozvoj předškolních pedagogů. Posluchači kurzu se dozvědí, jak správně zvládat stresové situace se zvláštním důrazem na situace specifické v předškolním vzdělávání. Jsou zde simulovány konkrétní situace, do nichž jsou účastníci kurzu aktivně zapojeni.

c) Komunikační a prezentační dovednosti – 8 hodin

Účastníci se seznámí s prostředky verbální i neverbální komunikace s akcentací na komunikaci s dětmi předškolního věku. Pomocí praktických ukázek rovněž pochopí, jakým způsobem správně vystupovat a jak prezentovat.

d) Řešení konfliktů  – 8 hodin

Posluchači se v rámci tohoto modulu naučí asertivním způsobem řešit konflikty. Důraz je kladen na praktickou výuku pod dohledem pedagoga, tedy aktivní zapojení účastníků do simulovaných konfliktních situací.

e) Týmová práce  – 8 hodin

Účastníci kurzu si rovněž osvojí základy týmové práce. Nejprve je jim vysvětlena potřeba týmové práce a jsou zmíněny její výhody. Poté se účastníci pomocí týmového úkolu snaží společně vyřešit konkrétní problém.