Překlady

Jsme připraveni zajistit pro Vás překlad v kombinaci jazyků angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština a čeština. V případě požadavku je možná korektura rodilým mluvčím. Každá zakázka je posuzována individuálně, je s ní dle toho nakládáno. Jsme schopni zajistit překlady i odborných a technicky náročných textů. Zakázku jsme připraveni převzít osobně v naší kanceláři, telefonem, faxem nebo e-mailem na adrese sokrates@sokrates.cz. Formu výstupu určuje zákazník (nemá vliv na cenu). Co naopak cenu určuje je odborná náročnost překládaného textu a požadovaný termín zpracování. Ceny jsou stanoveny za normostranu (1800 znaků vč. mezer).

Cena od 240,- Kč / normostrana.

V případě dlouhodobé spolupráce stanovíme jistě zajímavé podmínky právě pro Vás.