Státní jazyková zkouška-Němčina Všeobecná (velká) státnice

nápověda
nápověda

Státní jazyková zkouška všeobecná

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Naše jazyková škola má právo státní jazykové zkoušky, můžete zde tedy skládat jazykovou zkoušku buďto samostatně (nemusíte být posluchačem naší jazykové školy) nebo jako zakončení denního pomaturitního studia. Pořádáme rovněž přípravné kurzy na Státní jazykovou zkoušku. Veškeré materiály posluchačům poskytneme v rámci výuky.

Obsahem státní jazykové zkoušky základní je písemná a ústní část.

Písemná část se skládá z porozumění čtenému textu (je možno používat slovníky), volného písemného projevu v délce 600 slov (je možno používat slovníky), poslechového testu (slovníky nejsou povoleny), testu gramatických a lexikálních struktur (slovníky nejsou povoleny).

U ústní části kandidát prokáže schopnost srozumitelně se vyjadřovat o všech oblastech každodenního života. Ověřuje se rovněž znalost historie a reálií dané jazykové oblasti (politické, hospodářské a kulturní dění v dané jazykové oblasti) a České republiky v cizím jazyce. Kandidát musí být schopen používat patřičnou slovní zásobu a správné gramatické struktury.

K ústní části uchazeč přistupuje nejdříve za 14 dní po úspěšném složení písemné části.

Seznam konverzačních témat ke státní jazykové zkoušce všeobecné ke stažení zde.

 

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.

Zvolte nejdříve místo konání kurzu.